eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
66818/2021 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gravesøknad Magnus Sørensen EPHORTE
69576/2021 20210510 10.05.2021 Saksframlegg/innstilling Vedlegg fremlagt i møtet 10.05.2021 EPHORTE
66109/2021 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Referat - Ledermøte ILU - 22.3.2021 EPHORTE
66112/2021 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Referat - Ledermøte ILU - 12.4.2021 EPHORTE
66110/2021 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Møteinnkalling - Ledermøte ILU - 12.4.2021 EPHORTE
67615/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Takker nei til stillingen Ntnu - Lise Tevik Løvseth EPHORTE
67359/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad om forlengelse av studierett Ntnu - Marianne Skaar EPHORTE
67260/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Ph.d. - Søknad om bedømmelse av avhandling, signatur instituttleder Ntnu - Thorsten Hamann EPHORTE
67206/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Ph.d.-studiet - Innstilling fra bedømmelseskomiteen - Maxime Michel Georges Conjard Ntnu - Thea Bjørnland EPHORTE
67099/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Ph.d. - Endring i studieplan - Shaoquan Wang Shaoquan Wang EPHORTE
67597/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om utsatt innlevering av masteroppgave -FRA3900 -MFRAN Dominique Heyler EPHORTE
67171/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Habilitetserklæring - SU-545 Kristin Krogh Arnesen EPHORTE
67165/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om utsatt innlevering av masteroppgave - MFHLS Kjersti Skotheim EPHORTE
67274/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Avtale om gjennomføring av hovedoppgave i samarbeid med bedrift - CPSY6 Marie Therese Aspevik EPHORTE
67279/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Anmodning- førstelektor- Eirik Hvidsten ***** EPHORTE
67395/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Signert avtale Bo Engdahl EPHORTE
67458/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Instituttstyrevalg - HHS - Forslag til kandidat - Teknisk-administrativ stilling ***** EPHORTE
67478/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev DPIA Ann Kristin Skrindo Knutsen EPHORTE
67080/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Anbefaling til innstilling fra Musikkvitenskap rådgivende gruppe ***** EPHORTE
67595/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Avtale om gjennomføring av masteravtale - MKLIHEL Nayan Deepak Parlikar EPHORTE
67332/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om utsatt innlevering av masteroppgave - MIBYGG Arild Kjølle EPHORTE
67457/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om avtaleforlengelse Kirsti Kvaløy EPHORTE
65253/2021 20210506 06.05.2021 Internt notat Referat fra evalueringsmøte om tjenesteavtalen mellom IV-IVB og Seksjon for utdanning Gjøvik Fakultet for ingeniørvitenskap m.fl. EPHORTE
65272/2021 20210506 06.05.2021 Internt notat Referat fra evalueringsmøte om tjenesteavtalen mellom IE-IIK/IDI/IES/IEL/IMF på Gjøvik og Seksjon for utdanning Gjøvik Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi m.fl. EPHORTE
67014/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Innlevering ph.d.-avhandling Sissel Gyrid Freim Wahl EPHORTE
67047/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Feltkort for deltaker - Trondheim - Norge - BBI Christian Thauland EPHORTE
67042/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Feltkort for deltaker - Trondheim - Norge - BBI Marie Runhovde EPHORTE
67104/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - Farmasi –masterstudium - MFARMASI Ralf Xue Hagen EPHORTE
67588/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Avtale om gjennomføring av masteravtale - MKLIHEL Hege Marita Flakk EPHORTE
67594/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Avtale om gjennomføring av masteravtale - MKLIHEL Merete Olsen EPHORTE
67596/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Klage på karakterfastsetting HSYK2004 _A Sykepleie 2. år Renate Risanger Skotte EPHORTE
67601/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Dokumentasjon - Søknad om fritak fra Eksperter i team - EiT - MPOL Sondre Elias Moltu Hovde EPHORTE
67463/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om praksisplass ut fra særlige behov - MTRAD Sigrid Veiby EPHORTE
67593/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Avtale om gjennomføring av masteravtale - MKLIHEL Matias Jensen Jeppesen EPHORTE
67599/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om utsatt innlevering av masteroppgave - MIPROD Sindre Trefall EPHORTE
67604/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om tilrettelagt eksamen - ***** ***** EPHORTE
67613/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Klage på karakterfastsetting BEV2008 _1 Evaluering av fysisk form og prestasjonsevne Amalie Simonsen Hilseth EPHORTE
67629/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om tilrettelagt eksamen - ***** ***** EPHORTE
67630/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om tilrettelagt eksamen - ***** ***** EPHORTE
67301/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Kolbjørn Hejes veg 1 - 5001/405/177 - Varsel om dokumenttilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS EPHORTE
67057/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Feltkort for deltaker - Trondheim - Norge - BBI Magnus Skogli EPHORTE
67249/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Endring veiledere for Kristin Stokke Tarje Halvorsen EPHORTE
67324/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Vurdering av protokoll for masteroppgave - MSPUHE Veileder EPHORTE
67356/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om bedømmelse av doktorgradsarbeid Robert Emil Berge EPHORTE
67425/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Signert avtale "Occulational risk factors and ear disease: A JEM-based study" Bo Engdahl EPHORTE
67441/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om avtaleforlengelse / REK-godkjenning Kirsti Kvaløy EPHORTE
67584/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Avtale om gjennomføring av masteravtale - MKLIHEL Tone Christine Aronsen EPHORTE
67607/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om tilrettelagt eksamen - ***** ***** EPHORTE
67627/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Kopi av brev ***** ***** ***** Oversendelse av vedtak fattet i Felles klagenemnd - Mistanke om fusk - ***** ***** vår 2020 ***** EPHORTE
67415/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Signert avtale "Aterial hypertension and sex as risk factors for subclinical myocardial injury" Torbjørn Omland EPHORTE